Danmarks Motorhistoriske Arkiv
Danmarks Motorhistoriske Arkiv

Motorhistorisk arkiv – hvorfor?


Den kendte motorsportsmand, flyver og journalist Alfred Nervø på tur med Robert Storm Petersen. Bilen er en Ford T, som tilhørte én af bilbranchens store mænd, grosserer C.A. Bülow. Billedet er taget ved 100km-stenen ved Vemmelev omkring 1913.

Danmarkshistorie er motorhistorie! Motorhistorien er en lige så massivt påvirkende del af vores kulturarv i det 20. århundrede, som kirkerne var det for middelalderen.

Veje og motorkøretøjers historie og udvikling har været langt mere end blot infrastruktur. Mobiliteten og fleksibiliteten har været, og er, afgørende for udviklingen i alle sektorer og intet andet har haft så stor indflydelse på såvel vores samfunds fysiske udformning, som måden vi lever og bevæger os på. Også måden vi tænker på. De rullende objekter har skabt sine egne kulturer og subkulturer, især privatbilen har været genstand for menneskers behov for at signalere status, identitet og tilhørsforhold, på præcis samme måde som f.eks. beklædning.

På den baggrund kan man godt undre sig over, at interessen for registrering og bevarelse af denne ekstremt dominerende del af vores kulturarv har været meget begrænset – f.eks sammenlignet med arkitektur eller kunsthistorie.

Med etableringen af Danmarks Motorhistoriske Arkiv håber vi på at være med til at redde historien fra glemmebogen.

Ambitioner

Vi vil gerne sætte fokus på motorhistoriens altoverskyggende betydning – med formidling af viden om selve motorindustrien, den fysiske påvirkning, politiken og kulturen – ikke mindst i Danmark.

Vi er godt i gang og har været det længe i DVK-regi, med indsamling og bevarelse af motorhistoriske arkivalier. Med etableringen af Danmarks Motorhistoriske Arkiv tager vi skridtet videre, så vi kan gøre tingene mere tilgængelige, både for almenheden og særligt interesserede, f.eks. forskere og forfattere. Vi håber også at skabe større forståelse og interesse blandt historikere, politikere og andre, som kan medvirke til at støtte arbejdet.

DMA er stadig i opstartsfasen, hvor vi bl.a. arbejder med at få IT-infrastrukturen på plads. Men snart kommer vi til næste trin, der primært handler om at få registreret og digitaliseret arkivalier og forhåbentlig også igangsat et samarbejde med andre, f.eks. lokalhistoriske arkiver.

Alt arbejde sker på frivillig basis. Vi kommer til at få brug for mere (frivillig) arbejdskraft, men også økonomiske midler.

DMA vil fortsat blive drevet at Dansk Veteranbil Klub, som ejer af arkivalierne, under ledelse af styregruppen, bestående af repræsentanter fra DVK og Motorhistorisk Samråd. En god måde at støtte vores arbejde på, er med et medlemskab af DVK.